Pozwolenie na broń do celów sportowych i kolekcjonerskich – czym się różnią?

Pozwolenie na broń

Wiele osób które zdecydowały się na zdobycie pozwolenia na broń zastanawia się, czy wybrać pozwolenie do celów sportowych czy kolekcjonerskich? Zapewne część z Was uważa, że broń do celów kolekcjonerskich jest bronią starą, o ograniczonych możliwościach i służącą jedynie trzymaniu w sejfie? Nic bardziej mylnego.

Nie wnikając w szczegóły broń „sportowa” od broni „kolekcjonerskiej” różni się … celem posiadania. Sposób wytworzenia broni, jej użyteczność, kaliber itp. są zasadniczo takie same.

W tym miejscu należy wskazać jakie rodzaje pozwoleń można mieć według obecnie obowiązującej ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni u amunicji. Zgodnie z nią pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:

1)           ochrony osobistej;

2)           ochrony osób i mienia;

3)           łowieckich;

4)           sportowych;

5)           rekonstrukcji historycznych;

6)           kolekcjonerskich;

7)           pamiątkowych;

8)           szkoleniowych.

Oznacza to, że występując o pozwolenie na broń musimy wskazać, w jakim celu chcesz ją mieć.

To jaką broń do jakich celów możesz nabyć również reguluje powyższa ustawa.  Pozwolenie na broń, wydane w celach, o których mowa powyżej, uprawnia do posiadania następujących rodzajów broni i amunicji do niej:

 1)          do celów ochrony osobistej:

a)           broni palnej: bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm,

b)           przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA,

c)            miotaczy gazu obezwładniającego;

2)           do celów ochrony osób lub mienia:

a)           broni, o której mowa w pkt 1,

b)           pistoletów sygnałowych,

c)            pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm,

d)           strzelb powtarzalnych o kalibrze wagomiarowym 12,

e)           karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm;

3)           do celów łowieckich – broni dopuszczonej do wykonywania polowań na podstawie odrębnych przepisów;

4)           do celów sportowych – broni palnej:

a)           bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,

b)           centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,

c)            gładkolufowej,

d)           przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego);

5)           do celów szkoleniowych – broni, o której mowa w pkt 1-4;

6)           do celów rekonstrukcji historycznych – broni alarmowej albo innej broni palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym samoczynnej;

7)           do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych – broni, o której mowa w pkt 1-6.

W ustawie znajdują się również pewne wyjątki, jak na przykład zakaz nabywania samoczynnej broni palnej, zdolnej do rażenia celów na odległość.

Jak widać z powyższych wyliczeń, na podstawie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich można nabyć całkiem spory wachlarz broni (i amunicji do niej)- więcej, niż w przypadku pozwolenia na broń do celów sportowych.

I tak dla przykładu na podstawie pozwolenia na broń do celów zarówno kolekcjonerskich jak i sportowych możesz nabyć pistolety (np. Glock, ), karabiny (np. AR-15, „kałach”), strzelby gładkolufowe (popularne pompki) oraz pistolety i karabinki bocznego zapłonu (.22 LR). Należy jednak pamiętać, że broń do celów sportowych to tylko broń bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm, centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm oraz broń gładkolufowa. Organ wydający pozwolenie określa w decyzji na który rodzaj broni wydaje pozwolenie (zazwyczaj zgodnie z naszym wnioskiem – na każdy ze wskazanych trzech rodzajów – centralny zapłon, boczny zapłon, strzelba gładkolufowa). Możemy wnioskować o to co mamy w Patencie Strzeleckim.

W praktyce zarówno broń „kolekcjonerską” jak i „sportową” możesz mieć w domu, zabierać ze sobą na strzelnicę i dobrze się tam nią bawić. Jakie są zatem praktyczne różnice? Dla posiadania broni do celów sportowych, poza członkostwem w klubie sportowym należy utrzymywać również licencję sportową (czyli uczestniczyć w oficjalnych zawodach strzeleckich). Jak często? W uproszczeniu jeżeli mamy pozwolenie na trzy rodzaje broni sportowej to należy uczestniczyć w ośmiu konkurencjach rocznie (często do zrobienia podczas jednych zawodów). Dochodzi jeszcze kwestia noszenia i przenoszenia broni ale to temat na osobny wpis.

Jakie zatem pozwolenie lepiej zrobić? Najlepiej oba 😊

Bartek

Scroll to Top